ผู้เขียน หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  (อ่าน 23 ครั้ง)

diorarmani2000

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 15183
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System)
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เข้าดูเว็บที่   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง